Nemokamas svetainių konstruktorius. Neribota saugykla. Neribotas svetainių skaičius
Sukurti svetainę

Optimetrija

AUDITO RENGIMAS

technologijų ir aplinkosaugos audito rengimas

PERSONALO MOKYMAI

kvalifikacijos kėlimo mokymų organizavimas ir vykdymas

EKO PROJEKTAVIMAS

aplinkosaugos reikalavimus atitinkančio gaminio projektavimas

Paslaugos

Įmonės personalo mokymai

Naujų žinių - įgūdžių gavimas

Darbo našumo didinimas

Personalo tobulėjimas, nauda verslui

Personalo mokymai, skirti įmonių darbuotojams, siekiant atnaujinti žinias, pagerinti įgūdžius ir gauti naujos naudingos informacijos, kurią būtų galima tikslingai panaudoti ir taip profesionaliau atlikti savo pareigas

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal konkrečius kliento poreikius, siekiant užtikrinti, kad mokymai suteiktų kuo didesnę naudą įmonės veikloje.

  • Pagal pageidaujamą kliento mokymų temą parenkame toje srityje kompetentingą lektorių.

  • Paruošiame mokomąją medžiagą.

  • Suformuojame mokymų vykdymo darbotvarkę - suderinus su klientu, kad būtų galimybės derinti darbuotojų darbo laiką ir mokymų laiką.

  • Pagal poreikį galime rasti tinkamiausią vietą mokymų vykdymui.

Mokymų metu, užtikriname sklandų jų vykdymą, pradedant dalyvių registracija, lankomumo užtikrinimu ir baigiant mokymų kokybės vertinimu, siekiant atsižvelgti į mokymų dalyvių pateiktas pastabas ir taip pagerinti mokymų kokybę.

Aplinkos apsaugos ir technologinis auditas

Poveikio aplinkai mažinimas

Efektyvesnis gamybos procesas

Mažesni gamybos kaštai

Aplinkosaugos audito metu vertinamas įmonės veiklos procesų reikšmingas poveikis aplinkai. Nagrinėjami ir vertinami  gamybos ir paslaugų teikimo valdymo procesai. Taikomų technologijų atitiktis geriausiai prieinamiems gamybos būdams. Naudojamos įrangos būklė ir ja atliekamų gamybos operacijų analizė, siekiant nustatyti egzistuojančius medžiagų ir energijos nuostolius. Įvertinamos švaresnės gamybos principų ir gaminio ekologinių inovacijų taikymo galimybės.

Atlikus aplinkosaugos auditą, gautas išvadas galima panaudoti įmonės technologinių procesų valdymo įdiegimui ar esamo modernizavimui.

Numatomi tolesni žingsniai ir aplinkosaugos problemų sprendimo būdai, siekiant sumažinti įmonės veiklos poveikį aplinkai ir gamybinių medžiagų bei energijos sąnaudas.

Technologinio audito metu, analizuojami technologiniai procesai gamyboje. Taip siekiama identifikuoti gamyboje egzistuojančias aplinkosaugos problemas. Analizės metu nustatoma įrenginių būklė ir sudaromas medžiagų ir energijos balansas.

Ekologinis projektavimas

Didinamas produkto konkurencingumas rinkoje

Gaminys atitinkantis aplinkosaugos reikalavimus

Aukštesnė gaminio kokybė

Sisteminė metodika, integruojanti aplinkos apsaugos aspektus į gaminio projektavimą. Ekologinis gaminių projektavimas remiasi būvio ciklo požiūriu ir reikalauja, kad aplinkos apsaugos aspektai būtų sistemingai integruojami į gaminių projektavimo procesą, siekiant sumažinti gaminių poveikį aplinkai viso jų būvio ciklo metu – nuo žaliavų pasirinkimo iki galutinio atliekų sutvarkymo.

Gaminį projektuojant turi būti atsižvelgta ir į kitus gaminio kriterijus: funkcionalumo, kokybės, ekonominius, techninius, ergonominius, estetinius ir pan.

Projektai

Kokybė

Mūsų sertifikatai