PERSONALO MOKYMAI

AUDITO RENGIMAS

EKO PROJEKTAVIMAS

gallery/opt city

technologijų

ir

aplinkosaugos

audito rengimas

 

kvalifikacijos kėlimo mokymų organizavimas ir vykdymas

 

aplinkosaugos reikalavimus atitinkančio gaminio projektavimas
 

PASLAUGOS

Įmonės personalo mokymai

Personalo mokymai, skirti įmonių darbuotojams, siekiant atnaujinti žinias, pagerinti įgūdžius ir gauti naujos naudingos informacijos, kurią būtų galima tikslingai panaudoti ir taip profesionaliau atlikti savo pareigas.

 

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal konkrečius kliento poreikius, siekiant užtikrinti, kad mokymai suteiktų kuo didesnę naudą įmonės veikloje.

 

  • Pagal pageidaujamą kliento mokymų temą parenkame toje srityje kompetentingą lektorių.
  • Paruošiame mokomąją medžiagą.
  • Suformuojame mokymų vykdymo darbotvarkę - suderinus su klientu, kad būtų galimybės derinti darbuotojų darbo laiką ir mokymų laiką.
  • Pagal poreikį galime rasti tinkamiausią vietą mokymų vykdymui.

 

Mokymų metu, užtikriname sklandų jų vykdymą, pradedant dalyvių registracija, lankomumo užtikrinimu ir baigiant mokymų kokybės vertinimu, siekiant atsižvelgti į mokymų dalyvių pateiktas pastabas ir taip pagerinti mokymų kokybę.

gallery/icon accept
gallery/icon accept
gallery/icon accept
Naujų žinių - įgūdžių gavimas
Darbo našumo didinimas
Personalo tobūlėjimas, nauda verslui

Aplinkos apsaugos ir technologinis auditas

Aplinkosaugos audito metu vertinamas įmonės veiklos procesų reikšmingas poveikis aplinkai. Nagrinėjami ir vertinami  gamybos ir paslaugų teikimo valdymo procesai. Taikomų technologijų atitiktis geriausiai prieinamiems gamybos būdams. Naudojamos įrangos būklė ir ja atliekamų gamybos operacijų analizė, siekiant nustatyti egzistuojančius medžiagų ir energijos nuostolius. Įvertinamos švaresnės gamybos principų ir gaminio ekologinių inovacijų taikymo galimybės.

Atlikus aplinkosaugos auditą, gautas išvadas galima panaudoti įmonės technologinių procesų valdymo įdiegimui ar esamo modernizavimui.

Numatomi tolesni žingsniai ir aplinkosaugos problemų sprendimo būdai, siekiant sumažinti įmonės veiklos poveikį aplinkai ir gamybinių medžiagų bei energijos sąnaudas.

 

Technologinio audito metu, analizuojami technologiniai procesai gamyboje. Taip siekiama identifikuoti gamyboje egzistuojančias aplinkosaugos problemas. Analizės metu nustatoma įrenginių būklė ir sudaromas medžiagų ir energijos balansas.

gallery/icon accept
gallery/icon accept
gallery/icon accept
Poveikio aplinkai mažinimas
Efektyvesnis gamybos procesas
Mažesni gamybos kaštai

Sisteminė metodika, integruojanti aplinkos apsaugos aspektus į gaminio projektavimą. Ekologinis gaminių projektavimas remiasi būvio ciklo požiūriu ir reikalauja, kad aplinkos apsaugos aspektai būtų sistemingai integruojami į gaminių projektavimo procesą, siekiant sumažinti gaminių poveikį aplinkai viso jų būvio ciklo metu – nuo žaliavų pasirinkimo iki galutinio atliekų sutvarkymo.

Gaminį projektuojant turi būti atsižvelgta ir į kitus gaminio kriterijus: funkcionalumo, kokybės, ekonominius, techninius, ergonominius, estetinius ir pan.

Ekologinis projektavimas

gallery/icon accept
gallery/icon accept
gallery/icon accept
Didinamas produkto konkurencingumas rinkoje
Gaminys atitinkantis aplinkosaugos reikalavimus
Aukštensė gaminio kokybė

PROJEKTAI

Mūsų klientai

gallery/adm
gallery/akadas
gallery/dotpack
gallery/ergolain
gallery/liutukas
gallery/plasticchips
gallery/premeta
gallery/senator
gallery/soretto
gallery/vinapack
gallery/papilio
gallery/jaunokasb
gallery/lvra
gallery/lppar
gallery/kppar
gallery/kpmpc
Susisiekite
+370 609 98266
info@optimetrija.lt
Žalgirio g. 88-800
09303
Vilnius